PROPOSTA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN MEDICINA DE FAMILIA NA FACULTADE DE MEDICINA USC

Gustaríanos compartir con todos vós este excelente documento elaborado por socias e socios de AGAMFEC, que se presentou a SERGAS e USC como proposta de innovación docente. Inclúe unha proposta de renovación das materias da asignatura de medicina de familia, incluidas as prácticas, unha proposta de colaboración e mentorización.