Lei de Eutanasia. Formación sobre a Lei de Eutanasia organizada por DMD

A Asociación Dereito a Morrer Dignamente DMD organiza esta charla coloquio informativa sobre a LORE ,Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia próxima a entrar en vigor  A nova Lei orgánica regula o dereito que ten toda persoa,cumprindo as condicions exisidas,a solicitar e recibir  axuda médica necesaria para morrer,establecendo o procedemento e garantias que han de respetar, xunto …

Lei de Eutanasia. Formación sobre a Lei de Eutanasia organizada por DMD Leer más »