Política de cookies

Esta Política de Cookies é parte integrante do Aviso Legal de https://www.agamfec.com/, páxina da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ( AGAMFEC). O acceso e a navegación no sitio, ou o uso dos servizos do mesmo, implican a aceptación do Aviso Legal. Por favor, leas atentamente.

QUE É UNHA COOKIE?

As cookies son arquivos que conteñen pequenas cantidades de información que se descargan no dispositivo do usuario que se utiliza cando visitas un sitio web. A súa finalidade principal é recoñecer ao usuario cada vez que accede a  https://www.agamfec.com/ e permítenos, ademais, mellorar a calidade e a usabilidade da nosa web.

As cookies son esenciais para o funcionamento da internet; non poden danar o equipo/dispositivo do usuario e, se se atopan activadas na configuración do teu navegador, axúdannos a identificar e resolver posibles erros de funcionamento de https://www.agamfec.com/

TIPOS DE COOKIES

Hai diferentes tipos de cookies. Todos eles traballan da mesma maneira, pero teñen pequenas diferenzas:

 1. Cookies de Sesión. As cookies de sesión duran soamente pola duración da túa visita e bórranse cando pechas o navegador. A súa finalidade principal é identificar o tipo de dispositivo, apoiar a seguridade sitio web ou a súa funcionalidade básica. Non conteñen información persoal que nos permita identificar a unha persoa.
 2. Cookies Persistentes ou Permanentes: Almacénanse no disco duro do dispositivo e a nosa web leas cada vez que realizas unha nova visita; posúe unha data de caducidade ou expiración determinada, cumprida a cal a cookie deixa de funcionar. Permítennos identificar as túas accións e preferencias; analizar as visitas e axúdannos a comprender como chegan os usuarios á nosa páxina e mellorar os nosos servizos.
 3. Cookies de Funcionalidade: Permiten lembrar decisións adoptadas polo usuario, como o seu login ou identificador. A información que estas cookies recollen se anonimiza (é dicir, non contén nin o teu nome, dirección, ou outros datos).
 4. Cookies de Terceiros. As cookies de terceiros son as cookies que instala un sitio web que non é o que estás a visitar; por exemplo, as usadas por redes sociais (como Facebook) ou por complementos externos de contido (como Google Maps). Ademais, algunhas empresas de publicidade usan este tipo de arquivos para realizar un seguimento das túas visitas en cada sitio no que se anuncian.
 5. Cookies Analíticas: Son cookies que teñen por finalidade o mantemento periódico e garantir o mellor funcionamento e servizo ao usuario; recompilando datos da túa actividade.

USO DE COOKIES POR PARTE DE https://www.agamfec.com/

Mediante o acceso a https://www.agamfec.com/, aceptas de maneira expresa que podamos usar este tipo de cookies nos teus dispositivos. Se desactivas as cookies, poida que a túa navegación por https://www.agamfec.com/ non sexa óptima e algunhas das utilidades que dispón https://www.agamfec.com/ non funcionen correctamente.

Co fin de recoñecerche e prestarche un mellor servizo, o noso sitio utiliza cookies (pequenos arquivos de texto que o teu navegador almacena) propias. Ningunha cookie permite que poida contactarse co teu número de teléfono, a túa dirección de correo electrónico ou con calquera outro medio de contacto. Ningunha cookie pode extraer información do teu disco duro ou roubar información persoal.

Se deixas un comentario no noso sitio podes elixir gardar o teu nome, dirección de correo electrónico e web en cookies. Isto é para a túa comodidade, para que non teñas que volver encher os teus datos cando deixes outro comentario. Estas cookies terán unha duración dun ano.

Se tes unha conta e conéctasche a este sitio, instalaremos unha cookie temporal para determinar se o teu navegador acepta cookies. Esta cookie non contén datos persoais e elimínase ao pechar o navegador.

Cando inicias sesión, tamén instalaremos varias cookies para gardar a túa información de inicio de sesión e as túas opcións de visualización de pantalla. As cookies de inicio de sesión duran dous días, e as cookies de opcións de pantalla duran un ano. Se seleccionas “Lembrarme”, o teu inicio de sesión perdurará durante dúas semanas. Se salgues da túa conta, as cookies de inicio de sesión eliminaranse.

Se editas ou publicas un artigo gardarase unha cookie adicional no teu navegador. Esta cookie non inclúe datos persoais e simplemente indica o IDE do artigo que acabas de editar. Caduca despois de 1 día.

Contido incrustado doutros sitios web
Os artigos deste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se o visitante visitase a outra web.

Estas web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción con ese contido incrustado, incluído o seguimento da túa interacción co contido incrustado se tes unha conta e estás conectado a esa web.

Pode consultar aquí máis detalles sobre a Política de Privacidad de Google

CONFIGURACIÓN DO USUARIO PARA EVITAR COOKIES

Desde a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ( AGAMFEC) e en cumprimento da normativa legal vixente, poñemos á túa disposición a información que che permita configurar o teu navegador/navegadores da internet para manter a túa privacidade e seguridade en relación ás cookies. Por iso, facilitámosche a información e ligazóns aos sitos de soporte oficiais dos principais navegadores para que poidas decidir se desexas ou non aceptar o uso de cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Pódese bloquear o seguimento das cookies de Google Analytics de forma xeral mediante a seguinte ferramenta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

NAVEGADORES

Podes bloquear as cookies a través das ferramentas de configuración do navegador ou ben podes configurar o teu navegador para que che avise cando un servidor queira gardar unha cookie:

 1. Se utilizas Microsoft Internet Explorer, na opción de menú Ferramentas > Opcións da internet > Privacidade > Configuración. Para saber máisvisita http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
 2. Se utilizas Firefox, na opción de menú Ferramentas > Opcións > Privacidade > Cookies. Para saber máis visita http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.
 3. Se utilizas Chrome, na sección de Opcións > Opcións avanzadas > Privacidade. Para saber máis http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 4. Se utilizas Opera, na opción de Seguridade e Privacidade, poderás configurar o navegador. Para saber máis visita http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Última modificación:18/03/19

Política de cookies

Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal de https://www.agamfec.com/, página de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC). El acceso y la navegación en el sitio, o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación del Aviso Legal. Por favor, léelas atentamente.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en el dispositivo del usuario que se utiliza cuando visitas un sitio web. Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede a https://www.agamfec.com/ y nos permite, además, mejorar la calidad y la usabilidad de nuestra web.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de tu navegador, nos ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de https://www.agamfec.com/

TIPOS DE COOKIES

Hay diferentes tipos de cookies. Todos ellos trabajan de la misma manera, pero tienen pequeñas diferencias:

 1. Cookies de Sesión. Las cookies de sesión duran solamente por la duración de tu visita y se borran cuando cierras el navegador. Su finalidad principal es identificar el tipo de dispositivo, apoyar la seguridad sitio web o su funcionalidad básica. No contienen información personal que nos permita identificar a una persona.
 2. Cookies Persistentes o Permanentes: Se almacenan en el disco duro del dispositivo y nuestra web las lee cada vez que realizas una nueva visita; posee una fecha de caducidad o expiración determinada, cumplida la cual la cookie deja de funcionar. Nos permiten identificar tus acciones y preferencias; analizar las visitas y nos ayudan a comprender cómo llegan los usuarios a nuestra página y mejorar nuestros servicios.
 3. Cookies de Funcionalidad: Permiten recordar decisiones adoptadas por el usuario, como su login o identificador. La información que estas cookies recogen se anonimiza (es decir, no contiene ni tu nombre, dirección, u otros datos).
 4. Cookies de Terceros. Las cookies de terceros son las cookies que instala un sitio web que no es el que estás visitando; por ejemplo, las usadas por redes sociales (como Facebook) o por complementos externos de contenido (como Google Maps). Además, algunas empresas de publicidad usan este tipo de archivos para realizar un seguimiento de tus visitas en cada sitio en el que se anuncian.
 5. Cookies Analíticas: Son cookies que tienen por finalidad el mantenimiento periódico y garantizar el mejor funcionamiento y servicio al usuario; recopilando datos de tu actividad.

USO DE COOKIES POR PARTE DE https://www.agamfec.com/

Mediante el acceso a https://www.agamfec.com/, aceptas de manera expresa que podamos usar este tipo de cookies en tus dispositivos. Si desactivas las cookies, puede que tu navegación por https://www.agamfec.com/ no sea óptima y algunas de las utilidades que dispone https://www.agamfec.com/ no funcionen correctamente.

Con el fin de reconocerte y prestarte un mejor servicio, nuestro sitio utiliza cookies (pequeños archivos de texto que tu navegador almacena) propias. Ninguna cookie permite que pueda contactarse con tu número de teléfono, tu dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto. Ninguna cookie puede extraer información de tu disco duro o robar información personal.

Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el navegador.

Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de inicio de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de inicio de sesión duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas “Recordarme”, tu inicio de sesión perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de inicio de sesión se eliminarán.

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. Caduca después de 1 día.

Contenido incrustado de otros sitios web
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

Puede consultar aquí más detalles sobre la Política de Privacidad de Google

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO PARA EVITAR COOKIES

Desde la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a tu disposición la información que te permita configurar tu navegador/navegadores de Internet para mantener tu privacidad y seguridad en relación a las cookies. Por ello, te facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que puedas decidir si deseas o no aceptar el uso de cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Se puede bloquear el seguimiento de las cookies de Google Analytics de forma general mediante la siguiente herramienta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

NAVEGADORES

Puedes bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o bien puedes configurar tu navegador para que te avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:

 1. Si utilizas Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visita http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
 2. Si utilizas Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. Para saber más visita http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.
 3. Si utilizas Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber más http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 4. Si utilizas Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrás configurar el navegador. Para saber más visita http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Última modificación:18/03/19

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies