PROBLEMAS DE SUBMINISTRO DA VACINA Td (TÉTANO-difteria)

Adaptación temporal do calendario de vacinacion e vacinacion adultos. Febreiro 2017.