Non Facer en Vacinas COVID-19

O grupo de Prevención de enfermidades infecciosas elaborou este documento con recomendacións no coñecido formato Non Facer. Para colgar na consulta! ACTUALIZADO 8 de Abril