Compartindo a crise humanitaria en Venezuela #yourproposalforvenezuela

Unha compañeira da AGAMFeC logrou sacar estas imaxes da situación sanitaria en Venezuela coa colaboración de médicos locais. O video é dramático e pode ferir sensibilidades (non axeitado para menores), mais consideramos un deber amosalo coa fin de que se coñeza a situación real da sanidade pública neste pais. Este video foi editado para a súa presentación no recente congreso internacional da Wonca Europe 2017 onde acadou aclamación unánime en sesión plenaria. Damos as gracias ao movemento Vasco da Gama e a Wonca Europe 2017 pola sua colaboración.


One of our AGAMFeC members got these images of the health crisis in Venezuela with the colaboration of local doctors. The content of this video is dramatic and can hurt your sensitivity (not suitable for minors). We consider a duty to show it in order to point out the real situation of Public Health in the country. This video was edited to its show in recent Wonca Europe 2017 conference. We want to thank Vasco da Gama Movement and the organization of the conference for their collaboration.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *