Nefropatía e diabetes

Mesa das II Xornadas Grupo de Traballo de Diabetes da semFYC celebradas en Madrid os días 20 e 21 de novembro de 2015. Relator: Franciso Arrieta Branco