VACGAL a nova App de vacinas da Consellería de Sanidade

pon a disposición dos cidadáns galegos o seu historial vacinas, así como información sobre os calendarios vacinais, a vacinación en viaxeiros, os recordatorios de vacinas pendentes e a xestión da solicitude de citas para vacinarse… , todo elo dun modo sinxelo e áxil a través do seu dispositivo móbil, smartphone ou tablet.