MENSAXE DE MÉDICOS E MÉDICAS DE FAMILIA QUE TRABALLAN EN SERVIZOS DE URXENCIAS HOSPITALARIAS E EXTRAHOSPITALARIAS DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE

Autoría: Membros do Grupo de Traballo en Urxencias e Emerxencias da semFYC, profesionais especialistas en Medicina Familiar e Comunitaria que desenvolven o seu exercicio profesional en servizos e puntos de atención de urxencias e emerxencias en toda España.

Comunicado subscrito por: Grupo de Traballo en Urxencias e Emerxencias da semFYC, Xunta Permanente da semFYC e Xunta Directiva da semFYC na que se atopan representadas todas as Sociedades de Medicina Familiar e Comunitaria que forman parte da federación.

Este documento xorde como resposta á próxima resposta lexislativa que deberá dar corpo ao modelo polo que se constituirá a especialidade de Medicina de Urxencias e Emerxencias.

Esta modificación lexislativa xorde do Real Decreto 589/2022, do 19 de xullo, polo que se regulan a formación transversal das especialidades en Ciencias da Saúde, o procedemento e criterios para a proposta dun novo título de especialista en Ciencias da Saúde ou diploma de área de capacitación específica, e a revisión dos establecidos, e o acceso e a formación das áreas de capacitación específica; e se establecen as normas aplicables ás probas anuais de acceso a prazas de formación en especialidades en Ciencias da Saúde.

A proposta lexislativa supón a próxima creación dunha nova especialidade no SNS que, sen dúbida, modificará o sistema de perfilado de prazas de especialista en numerosos dispositivos de atención sanitaria que atopariamos en:

  • Urxencias hospitalarias
  • Urxencias e/ou emerxencias extrahospitalarias

O conxunto de especialistas que, a día de hoxe, ocupan prazas de médico/a nestes servizos sono por seguir o proceso de acceso vía MIR a especialidades transversais como son Medicina Familiar e Comunitaria ou Medicina Interna, especialmente. Esta perfilado vía MIR ten permitido responder as necesidades de saúde da poboación con calidade, rigor científico, versalidad e seguridade.

As sucesivas reformas do SNS preservaron esta vía de acceso e perfilado da carreira profesional de acceso a estas prazas. A esta realidade deberá dar resposta, dun modo inclusivo, esta futura norma.

Desde que, anos atrás, se iniciasen os movementos a favor da creación dunha nova especialidade médica, existiron distintas organizacións representativas e persoas singulares que se posicionaron en posturas opostas a favor e en contra desta especialidade. Desde hai un ano, coa publicación e entrada en vigor do Real Decreto 589/2022, do 19 de xullo, establecéronse as normas aplicables ás probas anuais de acceso a prazas de formación en especialidades en Ciencias da Saúde, abríndose unha dobre vía para a resolución das inquietudes compartidas no ámbito da atención a urxencias: a posta en marcha dunha nova especialidade totalmente singularizada ou a creación dunha ACE completamente dependente do MIR doutra especialidade.

No punto actual, e en concordancia co defendido por diversas Consellerías de CCAA e as súas Comisións de Recursos Humanos, e aprobado polo Ministerio de Sanidade, a opción que terminou en data do 21 de xuño o seu período de exposición pública é a do desenvolvemento normativo dunha nova especialidade na rama das Ciencias da Saúde.

Ante a constatación de que o cambio normativo é cuestión de pouco tempo, nós, como especialistas en Medicina Familiar e Comunitaria con praza de traballo en dispositivos de urxencias hospitalarios, extrahospitalarios e emerxencias queremos destacar que:

  • En primeiro lugar, ata o día de hoxe e así continuaremos, aquelas persoas que brindamos atención médica urxente e de emerxencia á cidadanía vivimos este exercicio en primeira persoa, desde as nosas respectivas especialidades vía MIR, e fixémolo ao máis alto nivel, destacando en excelencia internacionalmente recoñecida e prestando atención clínica en contornas de alta adversidade como a recente emerxencia COVID-19.
  • En segundo lugar, temos respondido en abundancia e gran rigor científico á constante evolución das competencias e as técnicas no ámbito das urxencias e as emerxencias. Este último ámbito de atención merece un especial recoñecemento pois trátase dun ámbito de actuación circunscrito ao diagnóstico e tratamento de procesos urxentes tempo dependentes.
  • En terceiro lugar, a adquisición de competencias, técnicas e habilidades que nos achegou a nosa especialidade adquirida vía MIR permitiunos o correcto desenvolvemento das nosas tarefas e achegounos unha base fundamental que, como tronco común, consideramos de enorme valor e vital importancia recoñecer e manter.

Por estes motivos, asumimos que será probable que se produzan cambios na caracterización do noso itinerario competencial. Ante os mesmos, desde a semFYC solicitamos que:

  1. Calquera escenario de construción de nova especialidade debería considerar como condición sine qua non, o mapa competencial que, ata hoxe nos serviu de forma ideal para o exercicio da nosa especialidade, isto significa o establecemento ou o mantemento de tronco común de Medicina Familiar e Comunitaria e de Urxencias e Emerxencias para o desenvolvemento das competencias de ambas as especialidades no marco das ramas de Ciencias da Saúde. A nosa visión de tronco común fundaméntase en que esta permite dotar de visión integral ás especialidades, o cal pode mellorar a calidade asistencial e a seguridade dos pacientes.
  2. A formulación e recoñecemento deste tronco común é fundamental para dotar de suficiente adaptabilidade ás persoas especialistas que desexen acceder, no futuro, a unha pasarela de reespecialización. O SNS require profesionais versátiles con adaptabilidade nos seus postos de traballo. Así mesmo, a vida laboral dos devanditos profesionais tamén require esa adaptabilidade fronte a novos escenarios profesionais.
  3. Conforme esta visión, e en aras da continuidade no itinerario de excelencia que ten hoxe o exercicio clínico en servizos de urxencias e emerxencias no noso país, será necesario implantar unha base legal clara e regulada para os procesos de reespecialización. Esta pasarela deberá ser garantista.
  4. No proceso de constitución dun corpo de especialistas inicial que derivará da creación dunha nova especialidade é necesario recoñecer a todos aqueles especialistas que, con suficiente tempo de exercicio e traxectoria profesional en prazas específicas, desempeñasen a súa carreira en urxencias e emerxencias.

Máis aló da nosa proposta orientada ao establecemento dunha vía que se base na troncalidade que incorpore un sistema de pasarelas transversais suficientemente regulado, o conxunto de asinantes deste documento desexan que se teñan en conta as valoracións técnicas vinculadas ás alegacións que, segundo nos consta, se presentaron e defenderon por parte de distintos interlocutores válidos.

As persoas autoras deste documento e todas aquelas persoas e organizacións que se queiran sumar ao mesmo desexamos honradamente que este proceso iniciado para a creación dunha especialidade de Urxencias e Emerxencias levante aínda máis a excelencia na prestación de servizos coa que se traballou ata día de hoxe de tal modo que a revisión permanente dos ensinos e a evidencia no campo sanitario condúzanos á mellor actualización actualización e adecuación dos coñecementos dos profesionais á científica e a técnica, e ás necesidades sanitarias da poboación, conforme rexe o articulado da Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias.

Desde o Grupo de Traballo en Urxencias e Emerxencias da semFYC, Xunta Permanente da semFYC e Xunta Directiva da semFYC facemos extensivo este comunicado a todas aquelas persoas e organizacións que se vexan identificadas polo seu contido e desexen subscribilo.

Contacto prensa
Anna Serrano | 679509941 | comunicacion@semfyc.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies