PROPOSTA semFYC CUMPRIMENTO NORMATIVA IT

Comaprtimos esta iniciativa de semFYC, que consta de un Decálogo de accións a non realizar a partires do 9 de Xaneiro e unha proposta de cumprimento algo máis desenvolvida.