Nota do grupo de traballo de infecciosas semFYC sobre a actual situación epidemiolóxica

O Grupo de Traballo en Enfermidades Infecciosas da Sociedade Española de Medicina Familiar e Comunitaria, semFYC, en relación ao actual escenario epidemiolóxico global derivado do aumento de casos covid19 en España agravado pola irrupción da variante ómicron do SARS- CoV2 —e que xera incerteza en canto ao seu potencial, maior transmisibilidade e posibilidade de escapar parcialmente á resposta vacunal— manifesta o seguinte para as celebracións vinculadas ás festividades do Nadal, esencialmente aquelas que se fan fóra da burbulla de convivencia (reunión de varias burbullas ou comidas de empresa):

  1. É prioritario manter as medidas de protección e de prevención de transmisibilidade tales como: o uso da máscara, a hixiene de mans, o aumento da distancia física interpersoal, a redución do tempo de contacto, a priorización de espazos exteriores, a limpeza e desinfección de superficies, e a ventilación natural ou mecánica de espazos pechados.
  2. No escenario epidemiolóxico actual, calquera síntoma de infección respiratoria, aínda que se estea vacinado con pauta completa (incluídos os que xa recibiron a dose adicional), é susceptible de ser unha infección por SARS- CoV2. Por tanto, a recomendación é que as persoas que presenten síntomas susceptibles de ser covid19 abstéñanse de participar nos devanditos encontros e póñanse en contacto cos servizos sanitarios para que lles indiquen a forma máis correcta de actuar.
  3. A poboación debe asumir que, aínda que a gravidade dos casos diagnosticados é menor que en ondas previas fundamentalmente polo nivel de protección das vacinas, a efectividade contra a infección menos grave, aínda que se mantén elevada, vai diminuíndo a medida que pasa o tempo desde a vacinación. Por iso, o risco de infección covid19 e o risco de casos graves e críticos nas persoas vulnerables, aínda que menor que no escenario previo á vacinación, non desapareceu.
  4. A poboación debe asumir que un autotest ( TAR) negativo (-) non descarta infección, dado que a súa precisión para detectar os caso infectados depende de varios factores como son o tipo de test comercializado, a forma de tomar a mostra e o tipo de mostra (nasal, salival). No caso de participar en reunións sen presentar síntoma algún vinculado á clínica COVID-19, e se desexa facer uso de autotest ( TAR), este debe facerse inmediatamente antes de acudir á reunión.
  5. É importante lembrar que os test de detección rápida de antíxeno que se realizan nos centros sanitarios son útiles para a detección de infección aguda por SARS- CoV-2 e teñen unha gran utilidade para o diagnóstico de persoas con síntomas (primeiros 5 días) ou mesmo asintomáticos que tiveron contacto estreito previo con infectados. Pero cando non se dan estas circunstancias, en pacientes sen síntomas, aínda que estivesen infectados, será positivo entre o 30-50% dos casos. Por tanto, un resultado negativo non descarta a infección e deben manter as medidas de protección e de prevención de transmisibilidade.
  6. A poboación debe asumir a gravidade da actual situación pandémica con incidencia en aumento en todas as comunidades autónomas e cifras de afectación por 100.000 habitantes/14 días de 430 positivos de media en todo o Estado (aínda que algunhas comunidades se sitúan por encima dos 1.000 casos). Tamén queremos lembrar o aumento da actividade para todos os servizos sanitarios, pero especialmente para a Atención Primaria, que supoñen momentos de picos pandémicos como o actual, debido a que afortunadamente máis do 95% dos casos non van requirir asistencia a nivel hospitalario.

Desde o Grupo de Traballo de Infecciosas insístese na necesidade de que a cidadanía asuma que a resiliencia de todo SNS se atopa ao límite e a Atención Primaria alcanza cotas de colapso en moitas áreas sanitarias. É responsabilidade de todos contribuír a cumprir coas medidas que eviten a expansión da pandemia e agrave a situación de colapso da Atención Primaria.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *