Abordaxe práctica para a enfermidade urolóxica en atención primaria. Algoritmos de diagnose e terapéutica.

A idea básica foi crear algoritmos claros, sinxelos na aplicación no ámbito da atención primaria que, aínda que non abarcan tódolos casos que se presentan na consulta, pretende ser unha guía para facilitar o traballo diario do médico de atención primaria.