Curso Soporte Vital Inmediato, Santiago decembro de 2016

O Curso de “Soporte Vital Inmediato” inscríbese dentro dos cursos promovidos polo Consello Español de RCP (CERCP). Está enfocado a profesionais sanitarios (médicos e enfermeiros principalmente) que poden enfrentarse a pacientes críticos sen que o fagan de forma habitual.