Conferencias Dr. Alexandre Kalache, 25/27 Setembro

Dentro das actividades das XXI Xornadas Galegas de Agamfec a celebrar en Ourense os días 17-18 de noviembre, e como aperitivo das mesmas, temos pensado unha intervención comunitaria sobre envellecemento.