Código Amable

avaliación da calidade e a certificación de Centro Amable do Servizo Galego de Saúde