GRUPO DE MEDICINA RURAL

COORDINADOR/A – GRUPO DE MEDICINA RURAL
Mercedes Ferreira Bouza

Contacto:

Os grupos de traballo de Agamfec, son xunto coas vocalías, a alma da nosa sociedade. Son os seus membros os que fan a investigación, o ensino, e toman o pulso ás novas demandas dos cidadáns e da nosa profesión. Se está interesado en participar nun grupo, so ten que enviar un email o coordinador do mesmo. Se quere crear un novo, escriba a: [email protected]

MEMBROS DO GRUPO DE MEDICINA RURAL

Mercedes Ferreira Bouza

Portal González Lorenzo

Mª Jesús López Pérez

Matilde Maceira Castiñeira

Nuria Méndez Zunzunegui

Olalla Lopez Grandal

Trinidad Gamarra Mondelo

Eva Rodriguez Macía

Cristina Margusiño Framiñan

Mª Carmen Grueiro González

Carmen Laura Herrero Muñoz

PUBLICACIONS

Actividades formativas externalizables

Agamfec traeche as actividades de formación onde as precises, adaptandoas as túas necesidades. Consulte a oferta formativa e pídanos un orzamento.

PRESENTACIÓN E OBXECTIVOS

O grupo de traballo ten como principal obxectivo ser referente en Galicia no campo da Medicina Rural, medio no que desenvolven a práctica médica unha parte moi representativa dos médicos de Atención Primaria da nosa comunidade.

A aplicación das novas tecnoloxías no medio rural, a rotación rural dentro do programa da especialidade, as habilidades clínicas, o desenvolvemento profesional, etc….serán, entre outros, os obxectivos do grupo.

Xa que logo, poderiamos empezar preguntándonos:

  • Sabemos cantos Médicos de Familia traballan nun medio rural?
  • Investigar, cuantitativa ou cualitativa, publicar, como o facemos?
  • Faille falta ao Médico Rural habilidades específicas? Faille falta unha formación específica?
  • Como o podemos facer para non perder as habilidades clínicas traballando con poboacións pequenas?
  • Realmente os indicadores asistenciais actuais, describen o traballo diario dos médicos rurais?
  • É, certamente un destino dos novos médicos de familia ou o ven como segunda opción?
  • Vese como unha etapa de paso na carreira profesional do médico?
  • É o medio rural docente para un residente? Cantos titores e colaboradores docentes hai no medio rural?
  • Motívalles aos residentes o medio rural?
OBXECTIVOS DO GRUPO

• Promoción e fomento da Medicina Rural na nosa Comunidade Autónoma(CC.AA) e ser punto de encontro entre os profesionais que traballamos neste ámbito
• Defender que os cidadáns de poboacións rurales de nosa CCAA teñan acceso ás mesmas prestaciones do SNS que o resto de cidadáns.
• Analizar as condicións de traballo do Médico Rural e traballar pola solución dos problemas que presente.
• Fomentar a formación continuada de calidade para os profesionais no medio rural, axudados coa colaboración doutros GdT de AGAMFEC e da Administración Sanitaria.
• Promover actividades de Promoción e Prevención de Saúde e Actividades Comunitarias tamén en ámbito rural.
• Defender as novas tecnoloxías en zonas rurales
• Fomentar o mantemento da rotación rural de calidade en todas as Unidades Docentes da nosa Comunidade.
• Promocionar a investigación no medio rural co apoio de AGAMFEC.
• Facer visible a Medicina Rural dentro dos diferentes foros sanitarios.
• Colaborar e ser parte activa no asesoramiento local e rexional en materia de Xestión administrativa dos Servizos Sanitarios.
• Colaborar co resto de GdT de AGAMFEC no fomento da Medicina Rural e co GdT Rural semFYC no que nos solicite.

LINEAS DE TRABALLO 2017
• Consolidación e aumento de membros do grupo. Si é posible un membro polo menos representante de cada provincia.
• Servir de punto de encontro entre diferentes profesionais que traballamos no medio rural en Galicia. Para iso creamos unha conta de correo propia para que sirva de punto de encontro e intercambio de experiencias.
• Estudo da realidade da Medicina Rural do noso medio e Comunidade e análise e obxectivos de mellora a curto e longo prazo.
• Facer partícipe á medicina rural nas distintas actividades que realice AGAMFEC.
• Participar na Xornadas anuais nacionais que se celebrarán en Zaragoza en outubro do 2017, en representación de AGAMFEC.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

– Participación nas IV Xornadas semFYC de Medicina Rural o 25 e 26 de Outubro de 2019

• Reunión de Titores e Colaboradores Docentes Rurais nas XV Xornadas de Medicina Familiar e Comunitaria. A Coruña, 12 de Novembro de 2010.• Participación nas I Xornadas Universitarias dá AGAMFEC? (Facultade de Medicina de Santiago de Compostela) co Taller de Paciente Pluripatológico.
• Taller do Genograma Familiar, a desenvolver nas XVIII Xornadas de AGAMFEC-2013 (Ferrol)
• Participación no congreso semFYC 2014, nas Mesas:
– Atraendo médicos novos a traballar no medio rural
– Proxectos innovadores no medio rural
• Detección da situación dos coidados paliativos no medio rural , na nosa comunidade, a través de encueta on-line. Exposición de resultados no congreso semFYC 2015.
• Desenvolvemento do documento sobre a Rotación Rural a través de técnica DAFO, na que participaron médicos rurales da nosa comunidade, expertos no tema. Exposición oral de devandita experiencia no congreso semFYC2016
• Participación nas I Xornadas nacionais de Medicina Rural de semFYC? (Ávila 216) e na elaboración da “Declaración de Ávila»
TALLERES (son talleres realizados/creados por diferentes membros do GdT de medicina rural de semFYC incluída AGAMFEC)
• Taller de Incidentes Crïticos no medio rural
• Atención Domiciliaria no medio rural
• Utilizando o Xenograma Familiar

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies