Curso Soporte Vital Avanzado Ourense. Novembro 2016.

Cargando mapa....

Información das datas
24/11/2016 - 25/11/2016
Todo o día

Sede de celebración
Centro Cultural Marcos Valcárcel. Ourense

Na/s categoría/s


FASE ONLINE: 29 OUTUBRO-23 NOVEMBRO 2016
FASE PRESENCIAL: 24-25 NOVEMBRO 2016

CENTRO CULTURAL MARCOS VALCÁRCEL (OURENSE)

Obxectivos xerais

Coñecer o substrato teórico e as habilidades técnicas que configuran o soporte vital avanzado co fin de previr e tratar o paro cardiorrespiratorio, así como o tratamento inicial avanzado do paciente politraumatizado.

 

ESPECÍFICOS

 

Unha vez superado o curso, o alumno será capaz de:

 • Recoñecer a perda de consciencia.
 • Realizar a apertura da vía aérea.
 • Diagnosticar unha parada cardiorrespiratoria.
 • Realizar adecuadamente as manobras de RCP básica.
 • Realizar o illamento da vía aérea.
 • Manexar adecuadamente as vías venosas.
 • Coñecer o manexo das drogas que se utilizan no tratamento da PCR.
 • Monitorizar o paciente para recoñecer e tratar as arritmias máis frecuentes.
 • Realizar as técnicas de desfibrilación, cardioversión e electroestimulación cardiaca transcutánea.
 • Integrarse no equipo de tratamento da PCR como director ou como parte do mesmo.
 • Empregar os medios de inmobilización máis axeitados.
 • Mobilizar e extricar a pacientes accidentados.
 • Integrar a RCP en situacións de pacientes politraumatizados.
 • Ofrecer ao paciente crítico un tratamento inicial integral dacordo á súa patoloxía.

DOCENTES

Instructores de Soporte Vital Avanzado do Programa ESVAP da  semFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) e persoal docente con actividade habitual nas emerxencias médicas.

DIRIXIDO A

Médicos e DUE con especialidade de urxencias intra e extrahospitalarias, e médicos coa especialidade de medicina familiar e comunitaria. Por iso, seleccionaranse as solicitudes en base a: Lugar de actividade profesional habitual (valorarase o desempeño de actividade en servizos de urxencias) e número de pacientes atendidos ó ano en servizo de traballo habitual (valorarase o maior número de pacientes)

Mais informacion e programa no diptico que podes descargar premendo aqui

 

Reservas de praza

As reservas están pechadas.