Mapa no disponible

Información das datas
27/04/2022 - 28/04/2022
Todo o día

Sede de celebración
HOTEL OS CARACOLES, Pereiro de Aguiar, OURENSE

Na/s categoría/s


Número de alumnos: 21

Duración: 45 horas

LUGAR:

Pereiro de Aguiar, OURENSE

 

DATA ONLINE:

27 MARZO -27 ABRIL

DATA PRESENCIAL:

27-28 ABRIL 2022

HORARIO DATA PRESENCIAL: 9-21 HORAS

 

PRAZAS COMPLETADAS – Consultar con secretaría para lista de agarda.

COTAS DE INSCRICIÓN
Alumno socio da AGAMFEC,
250,00 €
Alumno non socio da AGAMFEC:
360,00 €

 

OBXETIVOS:

Xerais:
Coñecer o substrato teórico e as habilidades técnicas que configuran o soporte vital avanzado co fin de previr e tratar o paro cardiorrespiratorio, así como o tratamento inicial avanzado do paciente politraumatizado.

Específicos:

Unha vez superado o curso, o alumno será capaz de:

 • Recoñecer a perda de consciencia.
 • Realizar a apertura da vía aérea.
 • Diagnosticar unha parada cardiorrespiratoria.
 • Realizar adecuadamente as manobras de RCP básica.
 • Realizar o illamento da vía aérea.
 • Manexar adecuadamente as vías venosas.
 • Coñecer o manexo das drogas que se utilizan no tratamento da PCR.
 • Monitorizar o paciente para recoñecer e tratar as arritmias máis frecuentes.
 • Realizar as técnicas de desfibrilación, cardioversión e electroestimulación cardiaca transcutánea.
 • Integrarse no equipo de tratamento da PCR como director ou como parte do mesmo.
 • Utilizar os medios de inmobilización máis axeitados.
 • Mobilizar e extricar a pacientes accidentados.
 • Integrar a RCP en situacións de pacientes politraumatizados.
 • Ofrecer ao paciente crítico un tratamento inicial integral dacordo á súa patoloxía.

DESCARGA O PROGRAMA COMPLETO

Reservas de praza

Este evento/actividade ten tódalas prazas cubertas.