CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIO-TRAUMATOLÓXICO II Edición

Cargando mapa....

Información das datas
05/11/2014 - 06/11/2014
Todo o día

Sede de celebración
Hospital Naval de Ferrol (Aula de simulación)

Na/s categoría/s


Número de alumnos: 20
DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 25 DE OUTUBRO DE 2014
Duración: 20 horas

OBXETIVOS:

Xerais:

Coñecer o substrato teórico e as habilidades técnicas que configuran o soporte vital avanzado co fin de previr e tratar o paro cardiorrespiratorio, así como o tratamento inicial avanzado do paciente politraumatizado.

Específicos:

Unha vez superado o curso, o alumno será capaz de:

 • Recoñecer a perda de consciencia.
 • Realizar a apertura da vía aérea.
 • Diagnosticar unha parada cardiorrespiratoria.
 • Realizar adecuadamente as manobras de RCP básica.
 • Realizar o illamento da vía aérea.
 • Manexar adecuadamente as vías venosas.
 • Coñecer o manexo das drogas que se utilizan no tratamento da PCR.
 • Monitorizar o paciente para recoñecer e tratar as arritmias máis frecuentes.
 • Realizar as técnicas de desfibrilación, cardioversión e electroestimulación cardiaca transcutánea.
 • Integrarse no equipo de tratamento da PCR como director ou como parte do mesmo.
 • Utilizar os medios de inmobilización máis axeitados.
 • Mobilizar e extricar a pacientes accidentados.
 • Integrar a RCP en situacións de pacientes politraumatizados.
 • Ofrecer ao paciente crítico un tratamento inicial integral de acordo a súa patoloxía.

ORGANIZACIÓN:

Programa / cronograma:

PRIMEIRA XORNADA

Teórica
09:00 – 9:30 h.
PRESENTACIÓN, EXAME TEÓRICO INICIAL (FERNANDO SOUTO)
Teórica
9:30 – 10:00 h.
SOPORTE VITAL BÁSICO (FERNANDO SOUTO)
Obradoiro
10:00 – 10:30 h.
PRÁCTICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
10:30 – 11:30 h. PRÁCTICAS DE ARRITMIAS PERIPARADAS (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
11:30 – 12:30 h. PRÁCTICAS DE VÍA AÉREA (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
Obradoiro
12:30 – 14:00 h.
PRÁCTICA INTEGRADA CARDIO-TRAUMA (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
Obradoiro
16:00 – 17:30 h.
Prácticas de Trauma: Retirada Casco, Kendrick y Decubito Irregular (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
Teórica
17:30 – 18:00 h.
ATENCIÓN INICIAL AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO (FERNANDO SOUTO)
Teórica
18:00 – 18:30 h.
TRAUMA TCE, TORACO-ABDOMINAL-EXTREMIDADES (FERNANDO SOUTO)
18:30 – 18:45 h. Descanso
Obradoiro
19:00 – 21:00 h.
Práctica Integrada Cardio-Traumatológico (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)

 

SEGUNDA XORNADA

Teórica
9:00 – 9:30 h.
SITUACIONES ESPECIALES (FRAN RASCADO)
Teórica
9:30 – 10:00 h.
Sedación, analgesia y relajación neuromuscular: SRI(FERNANDO SOUTO)
Obradoiro
10:00 – 12:00 h.
Práctica integrada en trauma /cardio (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
12:00 – 12:15 h. Descanso
12:15 – 14:00 h. RepasoGrupos A-B-C (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
16:00 – 16:30 h. Exame teóricoFdo souto
16:30 – 18:45 h. Práctica Integrada en trauma/cardio (FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)
18:45 -1 9:00 h. Descanso
19:00  – 21:00 h. Examen Práctico ENCUESTA DE SATISFACCIÓN(FERNANDO SOUTO/FRAN RASCADO/U.Veloso)

Profesorado:

Instructores e monitores de RCP avanzada da SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias).
Persoal docente con actividade habitual nas emerxencias médicas..

Criterios de selección dos alumnos:

O curso está dirixido a persoal sanitario (médicos e DUE) con actividade profesional en servizos de urxencias intra e extrahospitalarias. Por iso, seleccionaranse as solicitudes en base a:

 • Lugar de actividade profesional habitual: valorarase o desempeño de actividade en servizos de urxencias.
 • Número de pacientes atendidos ó ano en servizo de traballo habitual: valorarase o maior número de pacientes.

Dirixido a:
Médicos e diplomados universitarios en enfermaría con expecialidade de urxencias, e médicos coa especialidade de medicina familiar e comunitaria.

PERTINENCIA DA ACTIVIDADE:
Necesidades ás que responde:

 • Profesionais: Completar e reforzar unha área esencial para o correcto desempeño do traballo profesional habitual.
 • Necesidades detectadas de acordo ao estudio Delphi: As necesidades de formación do persoal sanitario da rede asistencial do SERGAS.

Método de detección empregado:

 • Demanda habitual deste tipo de formación por parte dos profesionais.
 • Enquisas dirixidas.
 • Demanda vía Internet a nosa páxina Web.

METODOLOXÍA DOCENTE:
O curso consta dunha parte de clases teóricas e outra de desenvolvmento de obradoiros prácticos para adquirir as habilidades específicas das técnicas de RCP avanzada cardiotraumatolóxica.

ACREDITACIÓN:
Todos os alumnos recibirán un diploma do curso realizado que será emitido polo Comité Autonómico de RCP e programa ESVAP da SEMFYC.
A lista de alumnos que teñan realizado o curso será enviada á Secretaría do Comité de RCP, así como o programa impartido e un resumo dos resultados da enquisa.

Comisión Autonómica de Formación Continuada do Plan Nacional de Salud.

CERCP-logo

 

 

AVALIACIÓN:
Requerimentos para a obtención de créditos:

 • Asistencia ao 100% das clases teóricas e prácticas.
 • Exame teórico tipo test: require superar o 75% das preguntas.
 • Exame de práctica integrada: simulación dunha situación de parada cardiorrespiratoria que debe ser tratada polo alumno como director do equipo.

Avaliación dos docentes:

 • Enquisa de satisfacción por parte dos alumnos.
 • O curso debe ser superado por máis do 80% dos asistentes.

DESCARGAR INFORMACIÓN COMPLETA DO CURSO EN FORMATO PDF

Reservas de praza

As reservas están pechadas.

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies