Aviso legal

  1. INTRODUCIÓN.

O presente Aviso Legal ten como finalidade establecer e regular as normas de uso e acceso á páxina web https://www.agamfec.com

O acceso e uso das páxinas contidas en https://www.agamfec.com supoñen a aceptación expresa e sen reservas dos usuarios e visitantes da páxina aos termos e condicións establecidos neste Aviso Legal. Por iso, recomendámosche a súa lectura se tes calquera dúbida sobre as condicións xerais de uso desta páxina web.

  1. TITULARIDADE DO SITIO WEB.

En cumprimento das obrigacións de identificación do titular do dominio https://www.agamfec.com e dos contidos e servizos que se facilitan a través da mesma, son os seguintes:

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC)

Centro de Saúde de Cambre, Rúa Agra de Samosteiro 4 B, C.P. 15660

Inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia  co número 2004/007651

CIF: G15136245

Para calquera dúbida, pregunta ou comentario que queiras facernos chegar, facilitámosche os seguintes puntos de contacto:

Teléfono: +34 634470960

Email: secretaria@agamfec.com

  1. CONDICIÓNS DE ACCESO.

O acceso e utilización da páxina web https://www.agamfec.com, supón a aceptación plena do Usuario/Visitante destas condicións, polo que se non está de acordo co contido das mesmas, deberá abandonar a páxina web e non facer uso dos servizos e contidos que se poñen a disposición na mesma.

A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ( AGAMFEC) resérvase o dereito para efectuar as modificacións que estime oportunas, podendo modificar, suprimir ou incluír novos contidos e/ou servizos, así como a forma en que estes aparezan presentados e localizados e as condicións de uso da páxina https://www.agamfec.com

O Usuario/Visitante acepta que o acceso e uso da web e dos contidos incluídos na mesma ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade, e en consecuencia comprométese a:

– Non utilizar a web para a realización de actividades contrarias á lei, á moral, á orde pública, absténdose de realizar calquera acto que puidese danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a web e/ou impedir o normal uso e utilización por parte do resto de Usuarios/Visitantes.

– Non manipular ou alterar calquera contido da web sen o consentimento expreso e por escrito da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Calquera alteración, modificación ou manipulación sen o consentimento do seu titular, exime ao seu este de responsabilidade algunha.

– Non reproducir, copiar, distribuír, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, nin realizar un uso dos mesmos en contra de Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria; iso non impide que os nosos Usuarios/Visitantes poidan realizar ligazóns do contido localizado na páxina web de https://www.agamfec.com a título particular e poidan facilitar os mesmos a outras persoas a través das aplicacións de redes sociais.

– Non está permitido suprimir, eludir ou manipular o Copyright e demais datos identificativos dos dereitos da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ou dos lexítimos titulares que confiaron os seus contidos á Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.

– Non introducir ou difundir en https://www.agamfec.com programas de datos (virus ou calquera tipo de software de carácter nocivo) ou contidos contrarios aos valores e finalidades da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, susceptibles de provocar danos na páxina web ou nos Usuarios/Visitantes da mesma.

– Desafortunadamente, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria non pode garantir que o acceso e os contidos de https://www.agamfec.com estean accesibles en todo momento e, por iso, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria non se fai responsable de calquera danos e prexuízos que poidan producirse, nin dos defectos técnicos, incluídos virus ou outros elementos lesivos, que poden atoparse na internet.

  1. RESPONSABILIDADES.

O Usuario/Visitante da páxina https://www.agamfec.com responderá dos danos e prexuízos de toda natureza que a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións que se establecen para o acceso e uso da nosa páxina web.

A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria non asume ningunha responsabilidade nin realiza ningún control sobre as ligazóns ou conexións a outras páxinas webs, pero en caso de ter coñecemento de calquera ligazón que redirixa desde a páxina https://www.agamfec.com a outras páxinas que inclúan contidos contrarios á lei, a moral e os valores de Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, procederá a eliminalos.

  1. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O Usuario/Visitante recoñece que todos os contidos da páxina https://www.agamfec.com e, en concreto, de toda a información e materiais, a estrutura, selección, ordenación e prestación dos seus contidos, programas, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ou, no seu caso, de terceiros.

En ningún caso o acceso aos contidos ou a súa utilización por parte do Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión, total nin parcial, dos devanditos dereitos, nin confire ningún dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa e expresa autorización dos seus lexítimos titulares.

Se no seu acceso á páxina https://www.agamfec.com considera que calquera dos contidos foi introducido na web con violación dos seus dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial, rogámoslle que o poña inmediatamente en coñecemento da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, para que podamos adoptar as medidas oportunas.

  1. LIGAZÓNS A CONTIDOS DE https://www.agamfec.com

Podes, como Usuario/Visitante da nosa páxina, realizar ligazóns a contidos e informacións que se presentan na nosa páxina a título particular e coa finalidade de dar a coñecer os nosos servizos, actuacións, actividades, eventos, cursos e estudos, entre outros, da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.

Desde a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria non autorizamos que se realicen ligazóns ao contido de https://www.agamfec.com que sexan realizados para descualificar, menosprezar, inxuriar ou violentar aos membros e socios da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, dos seus Usuarios e Visitantes. Por iso, se a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ten coñecemento destas actuacións que non están autorizadas, solicitaremos que se retiren devanditas ligazóns, reservándonos a posible utilización dos mecanismos e accións para defender os nosos dereitos.

  1. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN.

As presentes Condicións Xerais rexeranse polo disposto na lexislación española.

Para cantas cuestións puidesen suscitarse en relación á interpretación e contido do presente Aviso Legal, tanto o Usuario como Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria tentarán alcanzar un acordo de maneira amigable; en caso de non alcanzarse o mesmo, tanto o usuario como a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, de forma expresa e con renuncia de calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Última modificación:20/01/21

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies