Programa XXI XORNADAS DE MEDICINA DE FAMILIA DA AGAMFEC

VENRES, 17 DE NOVEMBRO
09:00 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
09:45 – 11:30 h. OBRADOIROS
Sala de Xuntas
(Planta 1)
Comunicación co adolescente
Olalla Quintairos Veloso. C.S. Xinzo de Limia. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras; Martín Rodríguez Fernández. GdT Comunicación e Saúde da AGAMFEC
Aula C. Vermella
(Planta 2)
Ao día en EPOC
Mª Angélica Molina Blanco. C.S. A Ponte. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras;
Carlos Moral Paredes. C.S. Chandrexa de Queixa. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras; GdT Enfermidades Respiratorias AGAMFEC
Aula Central
(Planta 2)
Aprendendo a ver unha radiografía de tórax
Coa colaboración de Novartis
Mª Isabel Morgade Diéguez. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. EOXI
Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; Pilar Alonso Álvarez. C.S. Toen. EOXI Ourense,
Verín e O Barco de Valdeorras
Aula Progreso
(Planta 2)
Urxencias, cando os segundos contan. Manexo prehospitalario das arritmias periparada
Fernando Souto Mata. Urxencias Sanitarias 061 Galicia. GdT Urxencias AGAMFEC;
José Luis Martínez Melgar. Complexo Hospitalario Univ. Pontevedra. EOXI Pontevedra
11:30 – 12:00 h. Pausa Café
12:00 – 13:45 h. OBRADOIROS
Sala de Xuntas
(Planta 1)
Investigar é posible. Da idea á aplicación
Pilar Gayoso Diz. C.S. Oroso. EOXI Santiago. GdT Investigación da AGAMFEC; Ana
Clavería Fontán. EOXI Vigo. Grupo I-Saúde Instituto de Investigación Galicia Sur, REDIAP;
Maite Alves Pérez. Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense
Aula C. Vermella
(Planta 2)
ECG. Médicos de familia, hai que reciclarse
Guillermo Aldama López. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. EOXI A Coruña
Aula Central
(Planta 2)
Axudar ao final da vida
Antonio Iglesias Rey, Nancy Marra Gil, Ana Fernández Conde. Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
Aula Progreso
(Planta 2)
Médico de familia, que facer ante un miocardio enfermo?
Rosa Rodríguez Álvarez. C.S. Adormideras. EOXI A Coruña; Mario Gutiérrez Feijoó.
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras
14:00 – 15:15 h. Xantar (Liceo de Ourense)
15:30 – 16:30 h. COMUNICACIÓNS ORAIS
Aula C. Vermella
(Planta 2)
Comunicación Orais A
Aula Central
(Planta 2)
Comunicación Orais B
16:30 – 17:30 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
DIABETES, MÁIS ALÁ DA GLUCOSA
Mª José Modroño Freire. C.S. Mariñamansa – A Cuña. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras; Fco. Javier García Soidán. C.S. Porriño. EOXI Vigo. GdT Diabetes AGAMFEC
Paz Gómez del Valle. Asociación Diabética Auria, Ourense
17:30 – 18:00 h. Pausa Café
18:00 – 19:00 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
O FUTURO DA DOCENCIA EN GALICIA
Manuel Domínguez Sardiña. C.S. Sárdoma. EOXI Vigo; Mª Concepción Martín García.
C.S. Valle Inclán. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
5
Programa
VENRES, 17 DE NOVEMBRO
09:00 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
09:45 – 11:30 h. OBRADOIROS
Sala de Xuntas
(Planta 1)
Comunicación co adolescente
Olalla Quintairos Veloso. C.S. Xinzo de Limia. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras; Martín Rodríguez Fernández. GdT Comunicación e Saúde da AGAMFEC
Aula C. Vermella
(Planta 2)
Ao día en EPOC
Mª Angélica Molina Blanco. C.S. A Ponte. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras;
Carlos Moral Paredes. C.S. Chandrexa de Queixa. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras; GdT Enfermidades Respiratorias AGAMFEC
Aula Central
(Planta 2)
Aprendendo a ver unha radiografía de tórax
Coa colaboración de Novartis
Mª Isabel Morgade Diéguez. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. EOXI
Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; Pilar Alonso Álvarez. C.S. Toen. EOXI Ourense,
Verín e O Barco de Valdeorras
Aula Progreso
(Planta 2)
Urxencias, cando os segundos contan. Manexo prehospitalario das arritmias periparada
Fernando Souto Mata. Urxencias Sanitarias 061 Galicia. GdT Urxencias AGAMFEC;
José Luis Martínez Melgar. Complexo Hospitalario Univ. Pontevedra. EOXI Pontevedra
11:30 – 12:00 h. Pausa Café
12:00 – 13:45 h. OBRADOIROS
Sala de Xuntas
(Planta 1)
Investigar é posible. Da idea á aplicación
Pilar Gayoso Diz. C.S. Oroso. EOXI Santiago. GdT Investigación da AGAMFEC; Ana
Clavería Fontán. EOXI Vigo. Grupo I-Saúde Instituto de Investigación Galicia Sur, REDIAP;
Maite Alves Pérez. Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense
Aula C. Vermella
(Planta 2)
ECG. Médicos de familia, hai que reciclarse
Guillermo Aldama López. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. EOXI A Coruña
Aula Central
(Planta 2)
Axudar ao final da vida
Antonio Iglesias Rey, Nancy Marra Gil, Ana Fernández Conde. Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
Aula Progreso
(Planta 2)
Médico de familia, que facer ante un miocardio enfermo?
Rosa Rodríguez Álvarez. C.S. Adormideras. EOXI A Coruña; Mario Gutiérrez Feijoó.
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras
14:00 – 15:15 h. Xantar (Liceo de Ourense)
15:30 – 16:30 h. COMUNICACIÓNS ORAIS
Aula C. Vermella
(Planta 2)
Comunicación Orais A
Aula Central
(Planta 2)
Comunicación Orais B
16:30 – 17:30 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
DIABETES, MÁIS ALÁ DA GLUCOSA
Mª José Modroño Freire. C.S. Mariñamansa – A Cuña. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras; Fco. Javier García Soidán. C.S. Porriño. EOXI Vigo. GdT Diabetes AGAMFEC
Paz Gómez del Valle. Asociación Diabética Auria, Ourense
17:30 – 18:00 h. Pausa Café
18:00 – 19:00 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
O FUTURO DA DOCENCIA EN GALICIA
Manuel Domínguez Sardiña. C.S. Sárdoma. EOXI Vigo; Mª Concepción Martín García.
C.S. Valle Inclán. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
VENRES, 17 DE NOVEMBRO
18:00 – 19:00 h.
Aula Central
(Planta 2)
HEPATITE VIRAL NO ÁMBITO DA ATENCIÓN PRIMARIA
Coa Colaboración de Gilead
Santiago Pérez Cachafeiro. PAC Cambados. EOXI Pontevedra. GdT de Enfermidades
Infecciosas AGAMFEC; Santiago Tomé Martínez de Rituerto. Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago. EOXI Santiago
19:00 – 20:00 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
INAUGURACIÓN OFICIAL
O BIG BANG. CÓMO SE ORGANIZARON OS PRIMEIROS MÉDICOS DE FAMILIA?
Bernardino Pardo Teijeiro. Primeiro Presidente da AGAMFEC
Asunción Prieto Orzanco. Primeira Presidenta da semFYC
20:00 – 21:00 h.
Aula Progreso
(Planta 2)
ASAMBLEA ORDINARIA DA AGAMFEC
22:00 h. Cea Oficial das Xornadas
SÁBADO, 18 DE NOVEMBRO
09:30 – 11:30 h.
Sala Exposicións
(Planta 1)
HABILIFEIRA
Eco fast a pé de urxencia
Jesús Manuel Caeiro Castelao. C.S. Elviña-Mesoiro. EOXI A Coruña. GdT Ecografía
AGAMFEC
Ecografía do ombro
Ramón Veras Castro. C.S. San Xosé. EOXI A Coruña. GdT Ecografía AGAMFEC
Prescribindo MedicinAPPS
Víctor J. Quesada Varela. C.S. A Guarda. EOXI Vigo. GdT Novas Tecnoloxías AGAMFEC
Soporte vital de calidad – QCPR
Fernando Souto Mata. Urxencias Sanitarias 061 Galicia. GdT Urxencias AGAMFEC
Elena Portabales Tesouro. Técnico de Emerxencias Sanitarias Ambulancias SIL
Infusores, manexo
Claudia Pérez Dinamarca. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. EOXI
Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
Infiltracións ombro e xeonllo
Nicolás Carbone Gromás. Coordinador GdT Patoloxía Osteoarticular e Infiltracións
AGAMFEC; Mª Teresa Ferreiro Serrano. C.S. A Baña. EOXI A Coruña. GdT Patoloxía
Osteoarticular e Infiltracións AGAMFEC
Urticaria Crónica, abordaxe e diferenciación
Coa colaboración de Novartis
Pilar Gómez Centeno. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. EOXI Ourense,
Verín e O Barco de Valdeorras
11:30 – 12:00 h. Pausa Café
12:00 – 13:00 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
ALERXIAS OU INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
Isabel Galego Riádigos. C.S. A Ponte. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras;
Susana Varela Losada. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. EOXI Ourense,
Verín e O Barco de Valdeorras; Eloy Sánchez Hernández. Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense. EOXI Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
13:00 – 14:00 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
CÓMO TRABALLAR ILLADO E NON MORRER NO INTENTO
Trinidad Gamarra Mondelo. C.S. Pontedeva. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras; Roberto Fernández Álvarez. PAC Allariz. EOXI Ourense, Verín e O Barco
de Valdeorras; Adriana de la Paz Solís. C.S. Bande. EOXI Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras
14:00 – 14:15 h.
Salón de Actos
(Planta -1)
ENTREGA DE PREMIOS E CLAUSURA DAS XORNADAS
6
A AGAMFEC quere agradecer ás seguintes entidades a súa colaboración nas XXI

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies