GRUPO DE URXENCIAS

COORDINADOR/A – GRUPO DE URXENCIAS: Fernando Souto Mata

Contacto:

Os grupos de traballo de Agamfec, son xunto coas vocalías, a alma da nosa sociedade. Son os seus membros os que fan a investigación, o ensino, e toman o pulso ás novas demandas dos cidadáns e da nosa profesión. Se está interesado en participar nun grupo, so ten que enviar un email o coordinador do mesmo.

PUBLICACIONS

MEMBROS DO GRUPO DE URXENCIAS

 • Arias Amorin, Iria
 • Collazo  Garcia, Karina
 • Gonzalez Frieiro, Nuria
 • Martínez Melgar , Jose Luis
 • Fernández López , Elena
 • Pineda Gurrea , Adrian
 • Rascado Sedes , Francisco Javier
 • Reinoso Hermida , Santiago
 • Sixto Carreira , Cristina
 • Vázquez Boan , Diego
 • Veloso García , Ursino
 • Collazo  Garcia, Karina
 • Orona Naya, Maria
 • Gondelle Pajaro, Maria del Mar
 • Graña Garcia, Oscar
 • Espiñeira Brañas, Mabel

AGAMFEC es entidad formadora de svb y dea desde 1 mayo de 2017 como entidad perteneciente al CERCP.

Si eres Instructor de Soporte Vital Básico y DEA del Programa ESVAP hemos creado una nueva sección donde encontraras la información y el material para organizar e impartir un curso de Soporte Vital Básico o de Soporte Vital Básico y DEA del Programa ESVAP avalado por el Consejo Español de RCP (CERCP).
PASOS A SEGUIR PARA ORGANIZAR UN CURSO DE SVB Y DEA DEL PROGRAMA ESVAP. Pulsa aqui

REQUISITOS PREVIOS: SER INSTRUCTOR DE SVB Y DEA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO NACIONAL Y AUTONÓMICO DEL PROGRAMA. (Tu numero de Registro figura en el margen inferior derecho de tu diploma).

Para ser DIRECTOR del CURSO, además: Ser Médico.

Actividades formativas externalizables

Agamfec traeche as actividades de formación onde as precises, adaptandoas as túas necesidades. Consulte a oferta formativa e pídanos un orzamento.

CARTEIRA DE SERVIZOS

Ver - Talleres dispoñibles
A.- TALLER ATENCION INICIAL Ao PACIENTE POLITRAUMATIZADO:
Duración: 4 horas.
Tipo de curso: Prácticas.
Destinatarios: Médicos e DUEs.
Número de alumnos por curso: 24.
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe das distintas técnicas de inmobilización e mobilización que se deben realizar para o correcto manexo dun paciente politraumatizado.
Tamén se ensinarán os distintos dispositivos que podemos utilizar en devanditas situacións e repasásense as situacións máis frecuentes de politraumatizados.
Necesidades do curso: Computador, canón, tres salas para a realización das prácticas.

B.- TALLER DE SOPORTE VITAL AVANZADO:
Duración: 5 horas.
Tipo de curso: taller eminentemente práctico de SVA.
Destinatarios: médicos e DUEs.
Número ideal de alumnos por curso: 24.
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de parada cardiorrespiratoria. Repasásense tamén o manexo da vía aérea, das arritmias periparadas e do soporte vital básico.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

C.- TALLER DE TRATAMENTO DE ARRITMIAS PERIPARADAS:
Duración: 4 horas.
Tipo de curso: taller práctico de arritmias.
Destinatarios: médicos e DUEs.
Número ideal de alumnos por curso: 24.
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de parada cardiorrespiratoria.
Repasaranse as distintas arritmias periparadas, así como o manexo do monitor desfibrilador e marcapasos.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

D.- TALLER DE TRATAMENTO DE SOPORTE VITAL BASICO E DESA:
Duración: 4 horas.
Tipo de curso: taller práctico de soporte vital básico e desfibrilación semiautomática.
Destinatarios: médicos e DUEs e poboación xeral.
Número ideal de alumnos por curso: 24.
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de parada cardiorrespiratoria.
Repasaranse as distintas arritmias periparadas, así como o manexo do desfibrilador semiautomático e as distintas situacións de parada cardiorrespiratoria e de obstrución da vía aérea.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

Ver - Cursos
A. CURSO DE MONITOR DE SVB E DESA DO PROGRAMA ESVAP DA SEMFYC.
Duración: 12 horas.
Tipo de curso: curso de monitor de SVB e DESA ? teórico 10% e práctico 90 %.
Número ideal de alumnos: 21-24 alumnos.
Obxectivo e programa do curso: O Programa ESVAP ten como obxectivo xeral promover que os médicos de familia, entre as súas tarefas, inclúan o ensino das técnicas de Resucitación Cardiopulmonar e Soporte Vital Básicos á poboación xeral á que prestan a súa atención.
Para o logro deste obxectivo xeral establécese unha serie de obxectivos operativos:
1º: Formar en SVB E DESA aos médicos de familia interesados en participar no proxecto.
2º: Formar como Monitor de SVB E DESA aos médicos de familia incluídos no proxecto.
3º: Apoiar as iniciativas de devanditos Monitores para ensinar SVB aos cidadáns.
4º: Propiciar contactos coas administracións sanitaria e educativa para facilitar o ensino destas técnicas nos centros de saúde e nos colexios.
Necesidades do curso: Computador, Canón e 3 Salas para a realización das prácticas.

B. CURSO MIXTO ONLINE E PRESENCIAL DE SVA CARDIOLOGICO.
Duración: 45 horas: 30 horas online e 15 horas presencial.
Tipo de curso: curso online e presencial. A parte presencial é 100% práctica.
Número ideal de alumnos: 18-20 alumnos.
Obxectivo e programa: Obxectivo xeral:
-Mellorar a capacitación dos alumnos para a toma de decisións e a aplicación de procedementos terapéuticos ante eventos clínicos que poidan ocorrer nos pacientes.
-Practicar en tempo real habilidades de liderado e traballo en equipo ante situacións clínicas críticas que requiran unha actuación inmediata.
-Interpretar e correlacionar os datos clínicos cos datos ofrecidos pola monitorización de parámetros vitais, tanto puntuais como na súa tendencia evolutiva.
-Fomentar a realización e repetición de procedementos técnicos complexos con risco de iatrogenia para asi mellorar a seguridade ao paciente.
Obxectivos específicos: unha vez superado o curso, o alumno será capaz de:
-Recoñecer a perda de consciencia.
-Realizar a apertura da vía aérea.
-Diagnosticar unha parada cardiorrespiratoria.
-Realizar adecuadamente as manobras de RCP básica.
-Realizar o illamento da vía aérea.
-Manexar adecuadamente as vías venosas.
-Coñecer o manexo das drogas que se utilizan no tratamento da PCR.
-Monitorizar ao paciente para recoñecer e tratar as arritmias máis frecuentes.
-Realizar as técnicas de desfibrilación, cardioversión e electroestimulación cardíaca transcutánea.
-Integrarse no equipo de tratamento da PCR como director ou como parte do mesmo.

C. CURSO ONLINE/PRESENCIAL DE SVA CARDIOLÓGICAS E TRAUMATOLÓGICAS.
Duración: 20 horas presencial e 30 horas online.
Tipo de curso: online e presencial.
Número ideal: 18-20 alumnos.
Obxectivos e programa: Coñecer o substrato teórico e as habilidades técnicas que configuran o soporte vital avanzado co fin de previr e tratar o paro cardiorrespiratorio, así como o tratamento inicial avanzado do paciente politraumatizado.
Obxectivos específicos: unha vez superado o curso, o alumno será capaz de:
-Recoñecer a perda de consciencia.
-Realizar a apertura da vía aérea.
-Diagnosticar unha parada cardiorrespiratoria.
-Realizar adecuadamente as manobras de RCP básica.
-Realizar o illamento da vía aérea.
-Manexar adecuadamente as vías venosas.
-Coñecer o manexo das drogas que se utilizan no tratamento da PCR.
-Monitorizar ao paciente para recoñecer e tratar as arritmias máis frecuentes.
-Realizar as técnicas de desfibrilación, cardioversión e electroestimulación cardíaca transcutánea.
-Integrarse no equipo de tratamento da PCR como director ou como parte do mesmo.
-Utilizar os medios de inmovilización máis adecuados.
-Mobilizar e extricar a pacientes accidentados.
-Integrar a RCP en situacións de pacientes politraumatizados.
-Ofrecer ao paciente crítico un tratamento inicial integral de acordo á súa patoloxía.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

DOCUMENTACIÓN

DIRECTRICES CERCP 2021

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Memoria 2018

1-Participación en el congreso nacional celebrado en Barcelona; con la actividad Gymkana de urgencia: Fernando Souto Mata y María Orona.

2- docencia universitaria en master de emergencias en facultad de enfermería de la USC, los días: 14-19-28 febrero-5 marzo-16 mayo 2018, realizado por el DR Fernando Souto. 

3- múltiples cursos y talleres por toda la geografía gallega.

SVB+DESA Sagrado Corazón 18-ene Pontevedra
SVB+DESA Peleteiro 23-24 enero Santiago
SVA C-T Ourense 8-9 feb Ourense
SVI Pontevedra 23-feb Pontevedra
IRCPDEA Pontevedra 24-feb Pontevedra
SVA C-T La Rosaleda 14-15 mar Santiago
SVA C-T Vigo 22-23 mar Vigo
Pac. Crítico La Rosaleda 18-19 abr Santiago
Instructor SVA e Inmediato 20-22 abril Pontevedra
4 cursos SVB+DESA Aeropuerto 24,25,26 y 27 abril  Santiago de compostela
SVA C-T Santiago 30-31 mayo Santiago
SVA C-T Lugo 14-15 jun Lugo
SVI Pediátrico Ourense 24-25 sep Ourense
SVI Pediátrico Santiago 17-oct Santiago
ISVB Y DEA Santiago 16 oct. Santiago
SVA Gijón 24 sep. Gijón
SVB+DESA Aeropuerto 12 y 14 nov. Coruña
SVB+DESA Aeroclub 06-nov Santiago
Curso escola cidadans: svb Octubre portosin
IRCPDEA Ourense Octubre Ourense
SVB+ PRIMEROS AUXILIOS OCTUBRE VIGO
Cursos Residencia Ballesol Noviembre  VIGO-OLEIROS-POIO
SVB+ PRIMEROS AUXILIOS Diciembre Colegio la Salle-santiago
Cursos centro oncológico Diciembre A coruña
MEMORIA 2017 - pulsa aqui para ver
1.-Relación cursos realizados durante año 2017.
CURSO SVI Rovi Vigo 24-ene Vigo
CURSO SVI Rovi Pontevedra 25-ene Pontevedra
CURSO SVI Serv. Digestivo Montecelo 6-7 febrero Pontevedra
CURSO SVA C-T Monforte 14-15 marzo Monforte
CURSO IRCP/DEA Pontevedra Abril Vigo
CURSO SVI Montecelo 8-abr Pontevedra
CURSO SVI Ourense 28-abr Ourense
CURSO SVA C-T La Rosaleda Abril Santiago
CURSO IRCP/DEA VIGO SOGAMETRA 3,4 mayo Vigo
CURSO IRCP/DEA SALUTRANS Mayo Lugo
CURSO SVA C-T Ourense Mayo Ourense
CURSO SVI Medicina Interna Montecelo Junio Pontevedra
CURSO SVI En trauma Cangas Junio Cangas
CURSO SVA C-T Lugo Septiembre Lugo
CURSO SVI Pontevedra Septiembre Pontevedra
CURSO IRCP/DESA Pontevedra Septiembre Pontevedra
CURSO SVA C-T Vigo Octubre Vigo
CURSO SVA C-T O Barco Octubre O Barco
CURSO SVI Santiago Octubre Santiago
Curso SVB/DESA Aeroclub Noviembre Santiago
Curso SVB/DESA Peleteiro Noviembre Santiago

2.- Participación activamente en el Congreso Nacional en Madrid con el Grupo de atención continuada (GUAC) de la SEMFYC impartiendo distintos talleres: Gymkana de urgencias, casos clínicos.
3.- Asistencia a reunión de GUAC, octubre de 2017. Asiste Maria Orona Naya
4.- Asistencia como ponente a las IV Jornadas de Urgencias de SEMFYC, celebrado en diciembre de 2017 en Zaragoza, del taller manejo de la via aérea.

MEMORIA 2016 - pulsa aqui para ver
ACTIVIDADES REALIZADAS.

FEBRERO:

1. CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIO-TRAUMATOLOGICO. EDICION BRILAT PONTEVEDRA

MARZO:

1. CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO EN COLEGIO MEDICO DE PONTEVEDRA- SEDE VIGO
2. CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO. EDICION SANTIAGO DE COMPOSTELA

ABRIL:
1. CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIO-TRAUMATOLOGICO EN CHOP. EDICION PONTEVEDDRA

MAYO:

1. CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO. EDICION MONFORTE.
2. CURSO INSTRUCTOR DE SOPORTE VITAL BASICO Y DESA. EDICION VIGO.

JUNIO:

1. TALLER ATENCION INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO- EDICION CORUÑA
2. CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO. EDICION OURENSE.
3. CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO. EDICION OURENSE.
4. PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE SEMFYC, celebrado en A Coruña, como docentes en los talleres organizados por GUAC SEMFYC.
a. Soporte vital en edad Pediatrica
b. Gymkana de Urgencias
c. Atención inicial al paciente politraumatizado

JULIO:

1. CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIO-TRAUMATOLOGICO. EDICION CORUÑA.

SEPTIEMBRE:

1. CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO. EDICION CAÑIZA.

OCTUBRE:

1. CURSO SOPORTE VITAL INMEDICATO. EDICION OURENSE.

NOVIEMBRE:

1. CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIO-TRAUMATOLOGICO. EDICION OURENSE.

DICIEMBRE.

1. CURSO SOPORTE VITAL INMEDIATO. EDICION SANTIAGO DE COMPOSTELA.
2. CURSO INSTRUCTOR DE SOPORTE VITAL BASICO Y DESA. EDICION CORUÑA.

Todas las actividades fueron acreditadas por el sistema gallego de acreditación como actividades mixtas online y presencial.

SVA: 7,7 CREDITOS
SVI: 4,3 CREDITOS
IRCPDEA: 2,3 CREDITOS.

Encuesta de satisfacción media de todos los cursos: 94,75 %
Los objetivos se cumplieron en todos los cursos de media en el 92,83%

MEMORIA 2015 - pulsa aqui para ver

CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIO – TRAUMATOLOGICO.
edición Lugo- febrero de 2015
edicion Pontevedra- mayo de 2015

CURSO DE INSTRUCTOR DE SOPORTE VITAL AVANZADO:
edicion Ferrol- febrero 2015

CURSO DE INSTRUCTOR DE RCP Y DEA
edicion Santiago de Compostela- noviembre de 2015
edicion Orense- junio de 2015

curso de soporte vital inmediato
edicion Ferrol- octubre de 2015
edicion Coruña- noviembre de 2015

TALLER DE ATENCION INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
edicion Coruña- noviembre de 2015

TALLER DE SOPORTE VITAL AVANZADO
edicion Naron- junio de 2015
edicion Orense- julio de 2015

TALLER DE SOPORTE VITAL INMEDIATO
edicion Orense- diciembre de 20165

Participación en reunión de HOMOLOGACION DE SVA, SVI, SVB Y SVB Y DEA CON ERC, de Fernando Souto Mata. Celebrado en Barcelona

Participación en reunión de la GUAC de SEMFYC de Fernando Souto Mata, en diciembre de 2015

Participación en la jornada de homologación de instructor de SVI, del CERCP, en Zaragoza febrero 2015, de Fernando Souto Mata.

MEMORIA 2010- 2014 - pulsa aqui para ver

CURSOS DEL PLAN ESVAP: EDICIONES:
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN A CORUÑA 9/2010
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN SANTIAGO 6/2011
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN FERROL 9/2011
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN A CORUÑA 3/2012
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN SANTAIGO 10/2012
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN ORENSE 02/2013
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN VIGO 06/2013
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN A CORUÑA 10/2013
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN BARCO DE VALDEORRAS 11/2013
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN A CORUÑA 01/2014
CURSO SVA CARDIOLOGICO EN ORENSE 05/2014

CURSOS SVA CARDIO-TRAUMATOLOGICO: EDICIONES:
CURSO SVA CARDIO-TRAUMATOLOGICO EN PONTEVEDRA 09/2014
CURSO SVA CARDIO-TRAUMATOLOGICO EN FERROL 11/2014
CURSO ATENCION INICIAL AL TRAUMA Y ACCIDENTE GRAVE 10/2012

CURSOS DE INSTRUCTOR DE SVB Y DEA POR EL PROGRAMA ESVAP
A CAÑIZA 2/2010 Y 06/2010
A CAÑIZA 3/2011 y 09/2011
A CAÑIZA 2/2012 Y 10/2012
A CAÑIZA 2/2013 Y 11/2013
A CAÑIZA 2/2014
ORENSE 6/2014

TALLERES:
TALLER DE ARRITMIAS PERIPARADAS
TALLER ATENCION INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
TALLER DE SOPORTE VITAL AVANZADO

COLABORACIÓN CON LA IMPARTICIÓN DE DISTINTOS TALLERES EN LAS JORNADAS GALLEGAS DE LA AGAMFEC. UN TALLER ANUAL: ARRITMIAS PERIPARADAS, ATENCION INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO, SVA,….
COLABORACION CON FACULTAD DE MEDICINA CON ASOCIACIÓN MEIGA CON LA CELEBRACIÓN DE TALLERES SOLICITADOS POR ELLOS: ARRITMIAS PERIPARADA, SVA…

COLABORACIÓN CON AULA DE SIMULACIÓN DE AREA SANITARIA DE FERROL PARA LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN COMO DOCENTES EN CURSOS REALIZADOS POR ELLOS

ASISTENCIA A REUNIONES DEL GRUPO DE ATENCION CONTINUADA DE LA SEMFYC (GUAC), COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA ESVAP EN GALICIA, UNA REUNION ANUAL.
ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE HOMOLOGACION CON ERC DEL CERCP, COMO MIEMBRO DEL GUAC DE LA SEMFYC

MEMORIA 2012 - pulsa aqui para ver

A.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL AVANZADO:
Realización:
• Vigo, Maio 2012.
• Ferrol, Setembro 2012
• Santiago de Compostela, Outubro 2012.
• Facultade de Medicina de Santiago de Compostela, Novembro 2012

B.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL BÁSICO DO PROGRAMA ESVAP DA SEMFYC:
Realización:
• Pontevedra, Xaneiro 2012.
• Ferrol, Setembro 2012.

C.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL BÁSICO PEDIÁTRICO DO PROGRAMA ESVAP DA SEMFYC:
Realizacion: Pontevedra, Novembro 2012.

D.- PARTICIPACIÓN NA AUTORÍA DO MANUAL DE URGENCIAS DE SEMFYC, PRESENTADO DURANTE O CONGRESO NACIONAL DE SEMFYC (BILBAO, 13 – 15 DE XUÑO 2012).

E.- REUNIÓN DO PLAN ESVAP. MADRID.
Realización: Decembro 2012.

F.- PARTICIPACIÓN NAS XVII XORNADAS GALEGAS DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA, COS SEGUINTES OBRADOIROS:
• Arritmias periparada.
• Un día cun DESA.
• Vía aérea.

MEMORIA 2011 - pulsa aqui para ver
A.- OBRADOIRO ATENCION INICIAL AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO:
Realización:
• Xornadas AMF, Santiago de Compostela, Novembro 2011.
• XVI Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria, Lugo, 25 de Novembro 2011.

B.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL AVANZADO:
Realización:
• Pontevedra, Marzo 2011.
• Santiago de Compostela, Maio 2011.
• Ferrol, Setembro 2011.

C.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL BÁSICO DEL PROGRAMA ESVAP DE LA SEMFYC:
Realización: Residencia en Crecente, 12, 13 e 15 de Decembro 2011.

D.- CURSO DE MONITOR DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA:
Realización:
• Las Palmas de Gran Canaria, Xaneiro 2011.
• Badajoz, Febreiro 2011.
• Madrid, Marzo 2011.
• Ferrol, Outubro 2011.

E.- ASIGNATURA DE MEDICINA DE FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA, NA FACULTAD DE MEDICINA DA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Realización: Maio 2011.

F.- TALLER GYMKANA URXENCIAS:
Realización: XXXI Congreso Nacional da semFYC, Zaragoza, Xuño 2011.

G.- ASISTENCIA ÁS REUNIÓNS DO GRUPO DE URXENCIAS DA SEMFYC, CON PARTICIPACIÓN EN VARIOS PROXECTOS:
Elaboración do documento ACE, instauración e divulgación do Programa ESVAP, xornadas e talleres.

H.- PARTICIPACIÓN NA AUTORÍA DO NOVO LIBRO DE EMERXENCIAS ELABORADO POLO GRUPO DE URXENCIAS DA SEMFYC, A PUBLICAR NO XXXII CONGRESO NACIONAL DA SEMFYC (BILBAO, 2012).

MEMORIA 2010 - pulsa aqui para ver
A.- OBRADOIRO ATENCION INICIAL AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO:
Realización: Xornadas AMF, Santiago de Compostela, Novembro 2010.

B.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL AVANZADO:
Realización: A Coruña, Setembro 2010.

C.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL BÁSICO DEL PROGRAMA ESVAP DE LA SEMFYC:
Realización:
• Instituto Fragas do Eume, Xaneiro e Febreiro 2010.
• Escola infantil Sigueiro, Abril 2010.
• Instituto Breamo, Marzo e Novembro 2010.
• Narón, Setembro 2010.
• Instituto Montoxo, Outubro 2010.
• Instituto Grandal, Decembro 2010.

D.- CURSO DE MONITOR DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA:
Realización:
• Ferrol, Febreiro 2010.
• Monforte, Setembro 2010.

E.- ASIGNATURA DE MEDICINA DE FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA, NA FACULTAD DE MEDICINA DA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Realización: Maio 2010.

F.- TALLER GYMKANA URXENCIAS:
Realización: XXX Congreso Nacional da semFYC, Valencia, Xuño 2010.

Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

MEMORIA 2009 - pulsa aqui para ver
Obradoiros dispoñibles:
Obradoiro atención inicial ao paciente politraumatizado.
Obradoiro de soporte vital avanzado
Obradoiro de tratamento de arritmias periparadas.
Obradoiro de tratamento de soporte vital básico e desa

A.- OBRADOIRO ATENCION INICIAL Ao PACIENTE POLITRAUMATIZADO:.
Duración 4 horas.
Tipo de curso: Prácticas
Destinatarios: Médicos e DUEs
Número de alumnos por curso:24
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe das distintas técnicas de inmovilización e mobilización que se deben realizar para o correcto manexo dun paciente politraumatizado.
Tamén se ensinará os distintos dispositivos que podemos utilizar en devanditas situacións e repasaremos as situacións máis frecuentes de politraumatizados.
Necesidades do curso: Computador, canón, tres salas para a realización das prácticas.

B.- OBRADOIRO DE SOPORTE VITAL AVANZADO:
Duración 5 horas.
Tipo de curso: obradoiro eminentemente práctico de SVA
Destinatarios: médicos e DUEs
Número ideal de alumnos por curso: 24 .
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de parada cardiorrespiratoria. Repasásense tamén o manexo da via aérea, das arritmias periparadas e do soporte vital básico.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

C.- OBRADOIRO DE TRATAMENTO DE ARRITMIAS PERIPARADAS:
Duración 4 horas.
Tipo de curso: obradoiro practico de arritmias
Destinatarios: médicos e DUEs
Número ideal de alumnos por curso: 24 .
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de paradacardiorrespiratoria. Repasaranse as distintas arritmias periparadas, asi como o manexo do monitor desfibrilador e marcapasos
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

E.- OBRADOIRO DE TRATAMENTO DE SOPORTE VITAL BASICO E DESA:
Duración 4 horas.
Tipo de curso: obradoiro practico de soporte vital básico e desfibrilación semiautomática.
Destinatarios: médicos e DUEs poboación xeral.
Número ideal de alumnos por curso: 24.
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de parada cardiorrespiratoria. Repasaranse as distintas arritmias periparadas, así como o manexo do desfibrilador semiautomático e as distintas situacións de parada cardiorrespiratoria e de obstrución da vía aérea.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

MEMORIA 2008 - pulsa aqui para ver
TALLERES DISPOÑIBLES:
Taller atención inicial ao paciente politraumatizado.
Taller de soporte vital avanzado
Taller de tratamento de arritmias periparadas.
Taller de tratamento de soporte vital básico e desa

A.- TALLER ATENCION INICIAL Ó PACIENTE POLITRAUMATIZADO:
Duración 4 horas.
Tipo de curso: Prácticas
Destinatarios: Médicos e DUEs
Número de alumnos por curso:24
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe das distintas técnicas de inmovilización e mobilización que se deben realizar para o correcto manexo dun paciente politraumatizado.
Tamén se ensinará os distintos dispositivos que podemos utilizar en devanditas situacións e repasaremos as situacións máis frecuentes de politraumatizados.
Necesidades do curso: Computador, canón, tres salas para a realización das prácticas.

B.- TALLER DE SOPORTE VITAL AVANZADO:
Duración 5 horas.
Tipo de curso: taller eminentemente práctico de SVA
Destinatarios: médicos e DUEs
Número ideal de alumnos por curso: 24 .
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de parada cardiorrespiratoria. Repasásense tamén o manexo da via aérea, das arritmias periparadas e do soporte vital básico.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

C.- TALLER DE TRATAMENTO DE ARRITMIAS PERIPARADAS:
Duración 4 horas.
Tipo de curso: taller practico de arritmias
Destinatarios: médicos e DUEs
Número ideal de alumnos por curso: 24 .
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de paradacardiorrespiratoria. Repasaranse as distintas arritmias periparadas, asi como o manexo do monitor desfibrilador e marcapasos
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.

E.- TALLER DE TRATAMENTO DE SOPORTE VITAL BASICO E DESA:
Duración 4 horas.
Tipo de curso: taller practico de soporte vital básico e desfibrilación semiautomática.
Destinatarios: médicos e DUEs poboación xeral.
Número ideal de alumnos por curso: 24.
Obxectivo e programa do curso: Aprendizaxe do manexo diagnóstico e terapéutico das situacións de urxencias, de periparadas e de parada cardiorrespiratoria. Repasaranse as distintas arritmias periparadas, así como o manexo do desfibrilador semiautomático e as distintas situacións de parada cardiorrespiratoria e de obstrución da vía aérea.
Necesidades do curso: Computador, canón e 3 salas para a realización das prácticas.
• O Paciente axitado en Atención Primaria (ppt)
• Dor torácica na Urxencia Extrahospitalaria (pdf)
• 29 de febreiro: “Taller de arritmias e manexo da vía aérea” para as Xornadas dos Residentes celebrados en Santiago, dúas edicións de 3 horas cada unha.
• 14 de maio: clase na Facultade de Medicina de 2 horas de duración sobre : “o papel do Medico de Familia en situacións de Urxencias”.
• 23 de maio: “Taller de Intoxicacións agudas” no Congreso da AGAMFEC a celebrar en Vigo.
• Xuño: “Taller de SVA adulto” para o persoal do C.S. Caranza de 15 horas de duración.
Remítense propostas para o AMF a celebrar en outubro en Santiago de Compostela de taller de SVA adulto, Politrauma e Arritmias.
• Propostas do Programa Nacional de ESVAP a AGAMFEC para a súa difusión.

MEMORIA 2007 - pulsa aqui para ver

As actividades correspondentes ao ano 2007 por parte do Grupo de Urxencias foron as seguintes:

DOCENCIA:
• 22 de marzo: Taller SVA Pediatrico para Residentes en Complexo Hospitalario De Pontevedra de 5 horas de duracion.
• 23 de marzo: Taller Atencion Inicial Ao Politraumatizado para as Xornadas De Residentes. Dúas edicións de 3 horas de duración.
• 30 de marzo: Taller Atención Inicial Ao Politraumatizado de 3 horas de duración para as Xornadas De Actualización De Medicina De Familia celebradas en Oviedo.
• 21 de abril: Taller Sva En Adulto durante o Congreso Agamfec, celebrado en Pontevedra, cunha duración de 5 horas.
• 16 de maio: clase na Facultade De Medicina. De 2 horas de duración sobre : “O papel do medico de familia nas urxencias”.
• 17 de maio: Taller De SVA En Adulto para a Unidade Docente De Vigo para os Residentes de terceiro ano, de 5 horas de duración.

INVESTIGACION:
• Publicación do articulo: “Descompensación aguda da hepatopatia crónica”, para a revista online Medico Interactivo.
• Publicación do articulo: “Actuación na gastroenterite augada”, para a revista FMC.
• Póster no Congreso Nacional da SEMES 2007: “Traslado inmediato post ICP”

MEMORIA 2006 - pulsa aqui para ver
DOCENCIA:
A actividade docente do grupo de urxencias durante o período do ano 2006, consta dos seguintes talleres:
• 16 Maio 2006: Taller de SVA aos residentes de terceiro ano da Unidade Docente de Pontevedra, edición Vigo
• 26 de Maio 2006: Taller de SVA aos residentes de terceiro ano da Unidade Docente de Pontevedra, edición Pontevedra
• 20 de Outubro 2006: Taller de Atención Inicial ao paciente Politraumatizado, dentro das jornadaa AMF, organizado pola SEMFYC.

RELATORIOS:
17 de novembro 2006 no marco do Congreso Nacional da SEMFYC, en Valencia, realízase o relatorio:
• Fibrinolisis extrahospitalaria. Manexo do SCACEST.

INVESTIGACIÓN:
Realízase a publicación dos seguintes documentos, que se expón na páxina web da AGAMFEC, na sección de grupos, no apartado do grupo de Urxencias.
• “Novas Recomendacións de SVA”, coas últimas recomendacións proclamadas pola reunión de expertos, pertencentes a todas as sociedades científicas encargadas de realizar unha revisión e un replanteamiento das recomendacións para adulto e nenos- exposto en febreiro 2006
• “Síndrome Tako-Tsubo ó Síndrome de discinesia apical transitoria”, artigo sobre esta patoloxía descuberta hai pouco tempo, expondo a experiencia dun caso e resumindo o máis importante de devandita patoloxía.
• “Atención Inicial do paciente politraumatizado”, bibliografía sobre as recomendacións básicas a ter en conta en pacientes que tiveron un traumatismo grave..
• “O paciente axitado en atención primaria”, protocolo sobre a actuación do médico de familia ante un paciente axitado
• “Síndrome febril en atención primaria”, protocolo de actuación en paciente con febre
• “Dor torácica en urxencias extrahospitalarias”, protocolo de actuación ante un paciente con dor torácica.
• “Síncope en Urxencias”, protocolo de actuación básica ante un paciente cun síncope no contexto da atención primaria.

En canto á CARTEIRA DE SERVIZOS que pode ofrecer o grupo de urxencias é:
Docencia de cursos e talleres sobre:
• SVA
• SVB
• Atención inicial ao politraumatizado
• Arritmias periparada
• SVB e DESA
• Atención inicial ao paciente crítico.
• Primeiros Auxilios
En canto á planificación do próximo ano, están confirmadas xa as seguintes actividades:
• 23 Marzo: Taller de atención inicial ao politraumatizado grave para residentes nas xornadas de residentes que se celebran en Santiago; en dúas edicións
• 30 Marzo: Taller de arritmias periparada nas xornadas de AMF, que se celebrarán en Oviedo
• 21 Abril: Taller de SVA no Congreso de AGAMFEC que se celebrará en Pontevedra o 20 e 21 de Abril.

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies